Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu

Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu to instytucja, która wyróżnia się na kulturalnej mapie Polski. Została założona z inicjatywy Edwarda hrabiego Raczyńskiego, który przed założeniem biblioteki o charakterze publicznym, zdołał zgromadzić pokaźny prywatny księgozbiór. Większość woluminów pochodziła z likwidowanych bibliotek klasztornych i stała się podstawą księgozbioru biblioteki. Biblioteka Raczyńskich została zbudowana w latach 1828-1829 w całości za pieniądze Edwarda hrabiego Raczyńskiego, a jej oficjalne otwarcie nastąpiło w dniu 5 maja 1829 roku. Biblioteka szybko zwiększała swój księgozbiór między innymi dzięki licznym ofiarodawcom oraz w wyniku wprowadzenia przez cesarza niemieckiego specjalnego prawa, które na wszystkie wydawnictwa działające na terenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego, nakładało obowiązek bezpłatnego przekazywania jednego egzemplarza każdej wydanej książki na rzecz Biblioteki Raczyńskich. Biblioteka obronną ręką wyszła z zawieruchy I Wojny Światowej, ale niestety następna nie była już dla niej tak łaskawa i w wyniku pożaru spłonął niemal cały oryginalny księgozbiór, który po wojnie pieczołowicie odtworzono. Dziś Biblioteka Raczyńskich jest jedną na najbardziej rozpoznawalnych wizytówek Poznania.

Dodaj komentarz