Wydawnictwo Naukowe PWN SA

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, to jedno z najważniejszych wydawnictw w Polsce. Zostało utworzone w 1951 roku w Warszawie jako PWN czyli Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Pierwszą siedzibą wydawnictwa był Pałac Młodziejowskich, a pierwszym dyrektorem został Tadeusz Zabłudowski. Od samego początku misją wydawnictwa było popularyzowanie fachowej wiedzy naukowej. PWN skupiło się na wydawaniu encyklopedii, słowników oraz prac polskich naukowców. Od 1956 roku PWN zaczęło współpracę z wydawnictwami i ośrodkami naukowymi z zagranicy, dzięki czemu możliwe stało się wydawanie w Polsce wyników najnowszych badań naukowców z całego świata. Nadto międzynarodowa współpraca pozwalała na wydawanie prac polskich naukowców w różnych językach i ich dystrybucję w za granicą. PWN do roku 1991 było firmą państwową działająca pod nazwą Państwowe Wydawnictwo Naukowe. W 1992 roku przeprowadzono jego prywatyzację i od tej pory nazwa została zmieniona na Wydawnictwo Naukowe PWN, zaś w 1997 roku, po przekształceniu go w spółkę akcyjną przyjęło nazwę Wydawnictwo Naukowe PWN SA. Głównym udziałowcem jest Luxembourg Cambridge Holding Group (98%), zaś pozostali akcjonariusze to inwestorzy indywidualni (głównie pracownicy i byli pracownicy wydawnictwa).

Dodaj komentarz